TGB ARCHI

Obklad aj dalžba zemitých farieb v rozmeroch 30 x 60 cm a 30 x 30 cm. Pridaná mozaika z prírodného kameňa. Možnosťami výberu menších a ačších kociek.