KS LINE

Ako “autorská značka” vytvorená pre Keramiku Soukup vznikla z potrieb koncového zákazníka na základe dlhoročných skúseností s predajom a potreby odlíšiť sa od ponúkaných produktov v ekonomickejšej škále výrobkov.