RAKOSYMBOL RAKO SYMBOL kúpeľňa 1

V tejto  kúpeľni sa použila biela dlažba. Na steny sa použila kombinácia béžovo – hnedého obkladu, pričom hnedý obklad bol použitý len ako kontrastný vodorovný pás približne v strede výšky obkladu a na obmurovku toalety.