KERAMIKA MODUSLINEA MODUS LINEA kúpeľňa 1

V tejto kúpeľni si zákazník zvolil čiernu dlažbu. Čierny obklad použil na stene za vaňou, vstrede s bielym zvislým pásom, na steny v sprchovom kúte a na olemovanie dverí. Na stenu s umývadlom sa použil biely obklad, ako aj na jej protiľahlú stenu. Pri oboch stenách je biely obklad ohraničený zvisle uloženou listelou.